Tarkastus

Tarkastus

Tästä on kysymys:

Tarkastus on suunnitelman, tuotteen, palvelun, menetelmän tai laitteiston tutkimista ja sen ratkaisemista, onko kohde erityisten määräysten ja vaatimusten mukainen tai ammatillisen arvioinnin perusteella yleisten käytäntöjen ja vaatimusten mukainen.

Tarkastuslaitokset ovat asiantuntijoita alallaan. Tarkastuslaitosten pitää tehdä tarkastukset hyvin ja ammattitaitoisesti ottaen huomioon kohdetta koskevat säännökset ja suositukset. Tarkastuslaitokset toimivat ns. kolmantena osapuolena ja niiden kuuluu tehdä tarkastukset kaikille samojen peruskriteerien mukaisesti. Näin varmistutaan siitä, että tarkastusten tilaajat voivat luottaa saamiensa palveluiden oikeellisuuteen, puolueettomuuteen ja luotettavuuteen.

Tarkastustoiminnan laatu riippuu paljolti yksittäisen tarkastajan menettelyistä. Jos testauksessa keskeisiä laadunvarmistamisen toimenpiteitä ovat kalibrointien järjestäminen ja mittausepävarmuuden määrittäminen, voidaan tarkastustoiminnan laadunvarmistustoimenpiteinä nähdä tarkastajien pätevyyden ylläpito, tarkastusten monitorointi ja riippumattomuuden varmistaminen.

Tarkastuslaitoksista usein käytettyjä muita nimityksiä:

Hyväksyttyjen tarkastuslaitosten tehtävät sisältävät laitteiden ja laitteistojen käyttöönottoon ja käytönaikaiseen toimintaan liittyviä arviointeja ja tarkastuksia sekä erilaisia henkilöiden ja organisaatioiden kelpoisuuteen liittyviä arviointeja. Suomessa TUKES hyväksyy oman toimialansa kansalliset tarkastuslaitokset.

Teknisellä puolella tarkastuslaitosten tehtävänä on varmistaa laitteiden ja laitteistojen tekninen turvallisuus ja luotettavuus silloin, kun laitteita ja laitteistoja otetaan käyttöön ja sen jälkeen niitä käytettäessä.

Tarkastuslaitokselle on asetettu lainsäädännössä vaatimuksia. Tarkastuslaitoksen tulee olla toiminnallisesti ja taloudellisesti riippumaton, sillä pitää olla ammattitaitoinen henkilökunta, toiminnan edellyttämät välineet, laitteet ja järjestelmät, vastuuvakuutus ja laitos tulee olla Suomessa rekisteröitynyt oikeushenkilö tai osa tällaista oikeushenkilöä. Tarkastuslaitosten hyväksyminen edellyttää ulkopuolista arviointia vaatimusten täyttymisestä.

Ilmoitetut laitokset tekevät direktiivien mukaisia tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviä ja menetelmien pätevöintejä. Ilmoitetut laitokset toimivat ETA-alueella ja niiden hyväksymisestä vastaavat ministeriöt.