Sertifiointi

Sertifiointi

Tästä on kysymys:

Sertifikaatilla osoitetaan, että tuotteet, johtamisjärjestelmät ja työntekijöiden osaaminen vastaavat kansainvälisiä, kansallisia tai paikallisia vaatimuksia. Sertifikaatti on myös kolmannen osapuolen antama pätevä todiste, joka osoittaa yrityksesi ponnistelevan laadun, turvallisuuden, kestävän kehityksen tai toiminta- ja toimitusvarmuuden puolesta.

Sertifiointi eroaa tarkastuksesta muutamissa keskeisissä seikoissa, joita ovat mm:

- Sertifiointi tehdään aina jonkin sellaisen julkisen menettelyn mukaisesti, jota sidosryhmät pääsevät tarvittaessa muuttamaan ja kehittämään. Näitä kutsutaan sertifiointiperusteiksi.

- Sertifioinnilla on usein tulevaisuuteen kohdistuva ulottuvuus. Sertifioinnilla pyritään varmistamaan, että vaatimustenmukaisuus täyttyy myös tulevaisuudessa. Näin ollen asiakkaan ja sertifioijan välillä on jokin jatkuva sopimussuhde. Keskeistä on että myönnetty sertifioinnin päätös ja sertifikaatti voidaan perua, jos synty epäilys siitä että arvioinnin kohde ei tulevaisuudessa täytä vaatimuksia. Sertifiointipäätös on lisäksi aina määräaikainen. (Testaustulosta tai tarkastustulosta ei voida perua, ellei todeta jotain virhettä tapahtuneeksi. Näillä ei myöskään voi olla määräaikaa.)

Sertifioinnin alamääritelmiä

Sertifikaatti on puolueettoman ns. kolmannen osapuolen antama todistus siitä, että tuote, palvelu tai järjestelmä täyttää asetetut vaatimukset.

Sertifiointijärjestelmä on järjestelmä, jonka puitteissa sertifikaatteja myönnetään. Sertifiointijärjestelmät ovat keskittyneet usein joihinkin tuotteisiin tai ominaisuuksiin, esimerkiksi sähkölaitteiden turvallisuuteen. Esimerkkejä sertifiointijärjestelmistä ovat FI-sertifiointi ja kansainvälinen CB-sertifiointi.

Sertifiointimerkki on tuotteeseen kiinnitettävä ja tuotteen markkinoinnin yhteydessä käytettävä merkki, jolla voidaan osoittaa tuotteen täyttävän sertifioinnin vaatimukset.

Sertifiointimerkin käyttö edellyttää sertifiointielimen lupaa ja voimassaolevaa sertifiointia.