Hyödyt yrityksille

TIC on jatkuva kasvuala yritysten todentamisvaatimusten ja kansainvälistymisen lisääntyessä koko ajan.

Testaus-, tarkastus- ja sertifiointitoimiala on merkittävä toimiala sekä elinkeinoelämän että yhteiskunnan kannalta. Alan yritykset työllistävät globaalisti yli 600 000 ihmistä.

Näytöt vastuullisuudesta ja riskinhallinta tuovat tulosta ja parantavat brandia.

Vastuullisuusvaatimukset edellyttävät toiminnan läpinäkyvyyttä. Vaatimukset lisääntyvät monelta eri taholta (EU, media, päämiehet, asiakkaat, työntekijät jne.). Hankintaketjujen tulee olla avoimia ja läpinäkyviä, joten niihin liittyvä raportointi ja seuranta lisääntyvät. Auditointivaateet ja julkisuus lisääntyvät koskien koko arvoketjua. Vastuullisuus on osa brändiä ja tuo kasvua toimijoille, jotka tunnistavat sen merkityksen. TIC-toimiala riippumattomana toimijana arvioi, täyttyvätkö vastuullisuusvaatimukset aukottomasti. (Lähde: Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen (nyk. Teknisen Kaupan Liitto) megatrendit raportti 2014) 

Suomalaisten yritysten menestyminen muuttuvassa maailmassa edellyttää toimivia kansallisia TIC-palveluita. TIC-yritykset avaavat ovia kansainväliseen kauppaan ennen kaikkea PK-yrityksille.

Merkitys tic-asiakkaille ja sidosryhmille – väittämät 

 • mahdollistaa asiakkailleen aseman markkinoilla (sääntelyyn perustuva TIC)
  • esim. ilman CE-merkintää tai (rajatummin) tyyppihyväksyntää ei tuotetta saa markkinoille, eikä ilman ISO-sertifioitua toimintajärjestelmää saa katsastaa autoja
  • on kivijalka yrityksen maineelle
 • luo turvallisuutta ja vastuullisuutta – auttaa ohjaamaan tämän edellyttämät panostukset tehokkaasti
  • synnyttää luottamuksen siihen, että hyväksynnän haltijan edellytykset joko tuoteteknisesti tai toiminnallisesti ovat vaatimustenmukaiset
  • tuo jatkuvan kehittämisen mm asiakkaan sisäisten auditointien kautta
  • edesauttaa tuotteiden heikkouksien ja prosessien kipupisteiden havainnointia
 • tuo verkostoihin läpinäkyvät tic- kriteerit – luo monimuotoiseen yrityskenttään yhteismitallisuutta
  • auttaa tunnistamaan halutut kumppanit
  • auttaa erottautumaan kilpailutilanteissa
  • tic- todistusvoimalla yritys pääsee valvontaprosesseissa vähemmällä
  • taustalla monimutkainen juridinen/tekninen/sosiaalinen kriteerimaailma
 • edesauttaa palvelusta riippuen asiakkaiden kaikkia prosesseja – tuloksena uutta kilpailukykyä
  • nostaa prosessijohtamista ja opettaa systematiikkaan kaikilla osa-alueilla (tuotanto, talous, kehittäminen, hr…)
 • yleistää case-by-case parhaita käytäntöjä kunkin asiakkaan hyväksi
  • hyväksynnän saadakseen yritys joutuu paneutumaan vaatimuksiin ja kehittämään osaamista, puolipakollista benchmarkingia
 • varmentaa tuotteita ja prosesseja – jäsentää vastuusuhteita (mm alihankkijat, päämiehet, oma organisaatio)
  • yritysverkosto toimii kiinteämmin, selkeämmillä pelinsäännöillä ja roolituksilla
  • vähemmän virheitä, päällekkäisyyksiä – tehdään kerralla oikein
 • parantaa tuottavuutta ja riskinhallintaa – tähän mahdollisuuksia kaikissa riskilajeissa
  • tehdään asiat kerralla oikein, vähentää riitelyä dramaattisesti
  • parantaa taloudellista tulosta
 • asiakas saa konkreettisia johtamisvälineitä ennakoivaan johtamiseen
  • kaikilla asiakasyrityksillä ei ennen TIC- kriteerejä ole ollut systemaattista johtamisjärjestelmää muutoin kuin taloudessa
 • tuotteet ja palvelut ovat kansainvälisesti ymmärrettäviä ja kommunikoitavia
  • alati kasvava merkitys – palkitsee yllättävissäkin tilanteissa
 • asiakas saa todistusvoimaa omien asiakkuuksiensa ja sidosryhmien (mm. viranomaiset) suuntaan
  • vahvistusta myyntiin ja markkinointiin
  • erityinen hyöty näyttövoimana yrityskaupoissa (dd)
 • lisää asiakkaidensa kiinnostavuutta työnantajana
  • uusi sukupolvi ymmärtää kysyä
 • edesauttaa asiakkaidensa asemaa mm. yritysjärjestelyissä, rahoituksessa
  • kun vaatimustenmukaisuus on osoitettu yhden kerran esim sertifioinnissa, sitä ei tarvitse todistella kaikilta osin erikseen liiiketoimintakontakteissa tai viranomaisille