Hyödyt viranomaisille

Viranomaisarvioinneista ja -tarkastamisesta elinkeinoelämän tic-palveluksi...

Ennen viranomaisille kuuluneita tehtäviä hoitaa kasvava joukko TIC-yrityksiä.  Tämä on näkyvä muutos kansainvälisessä työnjaossa.  Yhä uusia tehtäviä siirtyy julkissektorilta TIC-toimijoille.   Julkissektori johtaa muutosta - tuloksena on parempi yhteiskunta ja yritykset sen osana.

Testaus-, tarkastus- ja sertifiointitoimiala on merkittävä toimiala sekä elinkeinoelämän että yhteiskunnan kannalta. Alan yritykset työllistävät globaalisti yli 600 000 ihmistä.

TIC yritykset

- tarkastavat, testaavat ja sertifioivat

- tuotteita, toimintaa ja palveluita

- pakollisten tai vapaaehtoisten vaatimusten mukaan

- tuottaen yhteiskuntaan tehokkuutta.

Luottamus - trust tukee yhteiskuntaa kestävin kriteerein.

TIC-palvelut tarjoavat yhteiskunnalle ylivoimaisen keinon osoittaa turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvien vaatimusten täyttyminen.

Yritykset osoittavat todeksi oman vastuullisuutensa TIC-merkein – jotka kaikki ymmärtävät samalla tavalla.

Merkitys markkinavalvonnalle – väittämät 

 • mahdollistaa asiakkaille aseman markkinoilla (sääntelyyn perustuva TIC)
  • esim. ilman CE-merkintää tai tyyppihyväksyntää ei tuotetta saa markkinoille, eikä ilman ISO-sertifioitua toimintajärjestelmää saa katsastaa autoja
 • luo turvallisuutta ja vastuullisuutta – auttaa ohjaamaan tämän edellyttämät panostukset tehokkaasti
  • synnyttää luottamuksen siihen, että hyväksynnän haltijan edellytykset joko tuoteteknisesti tai toiminnallisesti ovat vaatimustenmukaiset
  • tuo mukanaan riskinhallintaa ja sanktiot
 • tuo mukanaan läpinäkyvät testaamisen, tarkastamisen ja sertifioinnin kriteerit – luo monimuotoiseen yrityskenttään yhteismitallisuutta
  • auttaa tunnistamaan vastuulliset toimijat – ja siihen pyrkijät
  • tic- todistusvoimalla yritys voidaan päästää valvontaprosesseissa vähemmällä
  • taustalla monimutkainen juridinen/tekninen/sosiaalinen kriteerimaailma
 • yleistää parhaita käytäntöjä kunkin toimialan hyväksi
  • hyväksynnän saadakseen yritys joutuu paneutumaan vaatimuksiin ja kehittämään osaamista, puolipakollista benchmarkingia
 • tuotteet ja palvelut ovat kansainvälisesti ymmärrettäviä ja kommunikoitavia
  • alati kasvava merkitys – yritykset liikkuvat ja ovat taustoiltaan vieraita
 • jättimäisiä mahdollisuuksia yhteiskunnan infrastruktuurin elinkaarihallintaan
  • hallinto saa eväitä analysoida yhteiskunnan omaisuutta
  • kohdennetaan kapeat resurssit oikeisiin kohteisiin oikea-aikaisesti
 • on mahdollisuuksia ottaa vastaan ulkoistuksia julkishallinnon tehtäväkentästä
  • kehitys käynnissä mutta kesken
  • osaamisen ja kaluston ylläpito ja kehittämien verovaroin ei kannata vaan tulisi tehokkaaksi yritysten toteuttamana palveluna
  • viranomaisresurssi voidaan fokusoida johtamiseen ja valvonta markkinoiden heikkoihin kohtiin